SITE MEKLĒŠANA

Nolīguma nesaskaņu protokols ir svarīgs dokuments

Līguma noslēgšanas prakse neatkarīgi no tā, kas tas irir saglabāt visus savus punktus un tajā pašā laikā aizstāvēt savas sabiedrības intereses. Šim nolūkam ir noslēgti papildu nolīgumi un protokols par domstarpībām līgumā.

Lēmuma pieņemšanas gaitā ir daudz jautājumu: ko darīt, parakstīt līgumu ar domstarpību protokolu vai noslēgt papildu vienošanos. Kas notiek, ja viena puse paraksta domstarpības, ja otra puse to neparaksta? Kādas ir sarežģītības dokumentu izstrādē? Kad ir skaidrība visos šajos jautājumos, tad viss notiek, kā jūs vēlaties.

Civillikuma un ekonomiskā rakstura vienošanās

Visi līgumu nosacījumi tiek noteikti pēc vienošanāsprotams, likumi. Tas nozīmē, ka nedrīkst būt nekādu pretrunu. Bet pušu intereses var nesakrist. Pusei, kas saņēmusi līgumu, kuru jau parakstījusi otra puse, ir iespēja to parakstīt, izsniedzot līgumu par nesaskaņām. Šis priekšlikums mainīt noteiktas līguma klauzulas, ko var sastādīt gandrīz ar jebkuru civiltiesisko līgumu. Šāds protokols ir sastādīts, ja vienai no pusēm ir vienošanās jau parakstīts.

Ir svarīgi saprast protokola nozīminesaskaņas. Piemēram, ir situācija, kad jūs nepiekrītu piegādātāja sodu apmēram, ja maksājums kavējas par precēm. Līgumā piegādātājs neierobežo savu vērtību, nosūta jums parakstītu līgumu. Jūs sastādāt protokolu un atklājat savus nosacījumus, piedāvājot ierobežot to līdz 10%. Un nosūta līguma kopiju uz piegādātāja, kā arī protokols domstarpību uz līgumu, ko viņš ir jāparaksta un jānosūta atpakaļ uz jums. Kad līgums ir parakstījušas abas puses nesaskaņa protokolu (kas varētu tikt parakstīti, un atpakaļ uz jums, vai nevar tikt parakstīti), lieta ir neapstrīdama. Strīdu praksē tiks ņemts vērā variants ar domstarpību protokolu un 10% sodu.

Strīdu gadījumā tiks izskatīts šķīrējtiesāJūsu priekšlikumi domstarpību protokolā, un tiem būs neapšaubāma priekšrocība tiesas lēmumā. Ir svarīgi atcerēties tikai vienu niansi. Līgums ir parakstīts ar astoņpraksi: ar domstarpību protokolu. Saņemot līgumu ar parakstu, bet bez šī izšķirošā papildinājuma, vienkārši ar pievienoto protokolu, otra puse var mest savus priekšlikumus trash un teikt, ka tie nav.

Valsts līgumi un papildu līgumi

Domstarpību protokols valsts līgumamneatšķiras no citiem līgumiem, kas paredzēti Krievijas Federācijas Civillikumā, jo tā tiek vadīta pēc vienas un tās pašas normatīvās normas - Civilkodeksa. Domstarpību protokola protokola pielikums nenozīmē, ka nav panākta vienošanās. Tikai daži no tā elementiem var tikt mainīti ar šo juridisko procedūru.

Papildu nolīguma domstarpību protokolsmaz ticams, ka tas būtu saprotams kā vienkāršs iemesls: jūs sarunāties, piekrītat tam, lai noslēgtu papildu nolīgumu. Un tad, saņemot līgumu jūsu rokās, tā vietā, lai to parakstītu, jūs sastādāt domstarpību protokolu. Šī uzvedība ir iespējama tikai tad, ja jūs nevēlaties sazināties ar šo uzņēmumu un nevēlaties strādāt ar viņiem nākotnē.

Papildus vienošanās, kā likums,noslēgt pēc un parakstīšanas galveno līgumu, tāpēc viss aiz tehniskiem jautājumiem posteņiem apspriež un vienojas iepriekš, bet domstarpības šajā līgumā ietver klauzulas par līguma izmaiņām, par kuriem netika panākta vienošanās, un līgums ir nevis kāda no pusēm nav parakstīts.

  • Reitings:  • Pievienot komentāru