SITE MEKLĒŠANA

Kas ir ziedojums?

Pašlaik ir grūti atrast sfērudarbības, kurās nav vietas labdarībai. Televīzija un radio apraide, masu mediji, World Wide Web, kultūra un māksla, politika, ekonomika un tiesības, veselības aprūpe - ir sponsorēšana visās mūsdienu dzīves jomās. Šāda daudzpusēja darbība var izpausties dažādos veidos: darbībās, kultūras pasākumos, kuru mērķis ir piesaistīt līdzekļus, reklāmā, ziedojumu papildināšanai. Tas ir ne tikai labdarība, bet arī atbalsts dažādām programmām un projektiem.

Ziedojumu definīcijas

Materiāla ziedošanas processLīdzekļus juridisko un fizisko personu izmantošanai sauc par ziedojumiem. Šis ir īpašs termins, kas atšķiras no ziedojumiem un apzīmē neobligāto maksājumu kā pateicības simbolu par jebkuru nopērkamo pakalpojumu vai priekšmetu. Materiāla ieguldījums tiek veikts tikai no iekšējā motīva, lai atmaksātu vai sniegtu atbalstu. Viņu vērtību nosaka pašam donoram atkarībā no viņa finansējuma stāvokļa. Brīvprātīgie ziedojumi ir ne tikai nauda, ​​tie var būt noderīgi sadzīves priekšmeti, apģērbs, viņu pašu produkti, pārtika.

Brīvprātīgās ziedojumi

Kā tas notika?

Šobrīd populārākās un vēsturiski populārākāsSenais labdarības piemērs ir ziedojumu kolekcija radošām izrādēm. Skatītāji un klausītāji par saviem priekšnesumiem apmaksāja ielu izpildītājus (mūziķus, klaunu, burvju, dejotāju) vai skatījās bez maksas. Globālie labdarības ziedojumi bija vieglās rūpniecības produkti kara laikā. Otrā pasaules kara karavīriem aizmugures personāls sniedz materiālu palīdzību pārtikas, apģērba un naudas veidā. Humanitārā palīdzība vairākām valstīm, kurās notiek karadarbības, pastāv finansiālas un sociālas grūtības, šodien no stabilākām un attīstītākajām valstīm.

Labdarības ziedojumi

Sponsorēšanas veidi

Donoru organizācijas nodrošina neatsaucamufinansiāls un tehnisks atbalsts tiem, kuriem nepieciešama palīdzība pēc konkursa atlases. Labdarība ir individuāla finansiāla palīdzība no personas konta. Patroni aizstāv kultūras, zinātnes, mākslas, izglītības un veselības institūcijas. Juridiskas personas un privātpersonas var ziedot līdzekļus, izmantojot sponsorēšanu.

Sponsoriem ir dažas priekšrocības formāviņu organizāciju reklāmas kampaņas - viņi palielina izpratni, konkurētspēju un izpratni plašsaziņas līdzekļos, izmantojot viņu veiktos ziedojumus. Dažādi sociālie projekti un filantrops ir tieši saistīti ar līdzekļu vākšanu - nepieciešamo līdzekļu palielināšana. Papildu iemaksu avoti ir privātas un valsts sponsorēšanas organizācijas, donorāri, sponsori, investori, dotāciju piešķiršanas institūcijas. Viņi finansiāli var palīdzēt uzņēmumiem, privātpersonām, fondiem un valsts aģentūrām.

Līdzekļu vākšana

Ko sauc par ziedojuma līgumu

Šis dokuments ir īpašs ziedošanas gadījums,tā galvenā iezīme ir vispārēji noderīgi mērķi, par kuriem ziedojumi tiek veikti. Šis ir rakstisks apliecinājums, kurā aprakstīti donoru un nomētāto pienākumi. Likums aizliedz noslēgt šādus līgumus starp uzņēmējdarbības organizācijām. Bet, ja līgumā tikai viena puse ir komerciāla institūcija, tad tā var darboties gan kā donoram, gan kā bezdarbniekam. No juridiskām personām līgumu jāparaksta ģenerāldirektoriem.

Ziedojuma līgums

Kas būtu ziedojuma līgumā

Preambulā jānorāda personas, kurasparakstīt dokumentu vai tā principus. Līguma priekšmets nosaka materiālo vērtību, ko sniedz donoru. Viņš var ziedot kustamu un nekustamu īpašumu, vērtspapīrus, īpašuma tiesības, skaidru naudu. Tajā aprakstīti arī ziedojumi: summa, valūta, kvalitāte, stāvoklis, viss, kas saistīts ar ieguldījumu. Nākamajā klauzulā ir jānorāda nosacījumi, saskaņā ar kuriem nodošana notiek. Tajā precizēts līguma termiņš, ārkārtas situācijas (vienas puses nāves risks), ziedojumu pārbaudes laikā veikto darbību saraksts, nepieciešamība iesaistīt ekspertus. Turpmāk norādīti mērķi, par kuriem ziedojums tiks izmantots. Tas obligāti attiecas uz kopējo labumu, pretējā gadījumā dokuments tiks uzskatīts par ziedošanas aktu. Šajā punktā ir precizētas situācijas, kurās pilnvarotais var izmantot dāvanu citiem mērķiem, kā arī ziņošanas nosacījumus.

Nākamajā sadaļā precizēti apstākļi.izmaiņas un līguma izbeigšana. Ja dāvana netiek pieņemta, donoram ir tiesības pieprasīt kompensāciju, ja tas ir norādīts līgumā. Viņš var atcelt pārskaitījumu, ja līguma izpildei aprakstīto prasību neievērošana ir izpildīta. Pirmsākuma punktā puses vienojas par strīdīgo strīdu gadījumā un par to, kā izskatīt lietu izvēlētajā tiesā. Strīdi ietver konfliktus, pamatojoties uz donoru prasībām, līgumu pārkāpumiem, nepareizu ziedojumu izmantošanu un dāvinājuma nodošanas atcelšanu. Pēdējā daļā ir noteikts dokumenta spēkā stāšanās brīdis un tā derīguma termiņš. Ja puses nav noteikušas termiņus, līgums būs derīgs līdz donora un izpildītāja saistību izpildes beigām.

Ziedošanas organizācija

Cilvēku finansēšanas izmantošana

Laikmetā attīstīta informācijas tehnoloģijaFinansu vākšana ne vienmēr nozīmē ziedojumu kārbu. Crowdfunding ir svarīga loma dažādu projektu izveidē informācijas jomā. Tā būtība ir tāda, ka cilvēku grupa vai visa sabiedrība savāc naudu, lai finansētu startu, neatkarīgi no tā, vai tā ir spēles vai programmatūra. Viņi var arī atbalstīt mazo un privāto biznesu, palīdzēt dabas katastrofu upuriem, atbalstīt politiskās un sociālās darbības, piedalīties kultūras, zinātnes un mākslas objektu radīšanā. Savukārt ieguldītāji saņem preferenciālas tiesības uz noteiktu produktu, ko viņi sponsorēja: agrīna piekļuve programmai, ekskluzīvā grāmatas izdošana, projekta ekskluzīvās īpašības, gala produkta samazinātās izmaksas uc Komiksi, videospēles, filmas, mūzika - visa izklaides industrija balstās uz ziedojumiem no cilvēkiem, kas to interesē. Radošie, zinātniskie, ražošanas projekti pārsvarā tiek īstenoti, pārveidojot līdzekļus.

ziedojums ir

Pilnveidošanas priekšrocības

Ziedojumu priekšmets vispārīgā nozīmē varbūt ne tikai materiāliem līdzekļiem, bet arī cilvēkresursiem: intelektuāla un radoša. Infokomunikācijas tehnoloģijas ļauj cilvēkiem no visas pasaules apvienot un sadarboties kopīgā projektā, apvienojot viņu individuālās spējas. Piemēram, šādā veidā ir iespējams izveidot atvērtā koda programmatūru, kuras dizains un funkcionalitāte dažādu kategoriju speciālisti veiks pilnīgi bez maksas. Ar brīvprātīgo palīdzību un ar popularizēšanas palīdzību darbojas pasaules slavenā interneta enciklopēdija - "Wikipedia". Strādnieku pīlāra galvenā priekšrocība ir tā, ka daudzi daudzsološi un talantīgi darbinieki no dažādām valstīm ir iesaistīti projekta darbā, un šeit nav nozīmes, kāda valstspiederība viņiem pieder vai kādai profesionālajai apmācībai brīvprātīgie strādā.

ziedojuma kārba

Modernitātes ziedojumi

Galvenokārt ziedojumi mūsdienu laikostie nodrošina brīvu piekļuvi informācijas produktiem, kuru izmantošana nozīmē nejauši maksājamu vai bezmaksas kopēšanu. Daudzi mūziķi, kuru darbs ir saistīts ar īpašu auditoriju, organizē ekskursijas un izlaiž albumus, pateicoties faniem savāktiem līdzekļiem. Rakstnieki un režisori, tehniķi un zinātnieki no ieinteresētās sabiedrības uzņem atbildes reakciju uz saviem projektiem un tos ievieš. Zemabanku vai nepabeigto spēļu izstrādātāji savāc ziedojumus tālākai attīstībai, pamatojoties uz pārpilnības principu. Dažādas ziedošanas organizācijas izvieto Donat pogu savās tīmekļa vietnēs, kas ļauj ikvienam lietotājam finansiāli atbalstīt savu darbību.

Galvenais labdarības lielums

Lielākajai daļai cilvēku ir altruistiska noliktava.daba pēc būtības ir vērsta uz to, lai palīdzētu tiem, kuriem tā ir nepieciešama, un radītu labākus dzīves apstākļus. Pastāv ekonomiskais termins "altruisma siltums", kas izskaidro personas prieks, nododot finansējumu par labu citiem. Tāpēc dodot, donors jūtas morāli apmierināts ar savu rīcību. Labdarība un ziedojumi sniedz prieku gan devējam, gan saņēmējam.

  • Reitings:  • Pievienot komentāru