SITE MEKLĒŠANA

Juridiskās personas filiāle un pārstāvniecība. Atkarīgie un meitas uzņēmumi

Jebkura organizācija, kas ir vērsta uzpastāvīga peļņas pieaugums, virzīsies uz galveno darbību paplašināšanu un mērogu. Un viens no veidiem, kā sasniegt šo mērķi, ir atvērt juridiskās personas filiāli un pārstāvniecību. Izveidojot filiāles, dažādi uzņēmumi (arī bankas) palielina potenciālo klientu skaitu un veicina sevi jaunajās teritorijās.

Kā to nosaka tiesību akti

Ja mēs izpētīsim Krievijas Federācijas tiesību aktus parpar šo jautājumu, būs iespējams noskaidrot, ka pārstāvniecība ir juridiskās personas atsevišķs apakšnodalījums. Tajā pašā laikā tam vajadzētu būt ārpus uzņēmuma galvenā biroja atrašanās vietas un rīkoties, lai īstenotu vai aizsargātu savas intereses. Ir arī svarīgi atzīmēt, ka ne pārstāvniecības, ne filiāles nav juridiskas personas.

filiāle un juridiskās personas pārstāvniecība

Attiecībā uz filiāli tā lomu pilda arīAtsevišķa vienība, kuras mērķis ir daļēji vai pilnīgi veikt citas valsts teritorijas funkcijas. Ja nepieciešams, filiāle var kalpot kā pārstāvniecība, kas norāda uz tās plašāku juridisko statusu.

Funkciju saraksts, kas kļūst pieejamas pēc filiāles atvēršanas, ir diezgan pievilcīgs:

 • mārketinga analīze un reklāma;
 • juridiskas personas interešu administratīvā un tiesiskā aizsardzība;
 • veidot kontaktus ar potenciālajiem kolēģiem;
 • klienta bāzes veidošana kā tāda, utt.

Acīmredzot, šādam uzņēmuma paplašināšanas veidam ir savas priekšrocības.

Ārvalstu uzņēmumi

Uzmanība jāpievērš šādai problēmai kāpārstāvniecības un ārvalstu juridisko personu filiāles. Patiesībā šādu vienību mērķis ir īstenot darbības, kuras mātesuzņēmums ir iesaistījies, bet jau Krievijas teritorijā. Juridisko personu šādu elementu likvidēšanu var veikt ārvalstu dibinātāja lēmums, kurš sākotnēji uzsāka atklāšanas procesu.

Savukārt valsts īsteno arīšādu darbību kontrole. Kā šī regulējuma instruments ir ārvalstu juridisko personu filiāļu un pārstāvniecību akreditācija. Šī procesa īstenošanā iesaistās federālā izpildinstitūcija. Tajā pašā laikā no akreditācijas iegūšanas brīža uzņēmējdarbības aktivitāte tiek uzskatīta par likumīgu.

atkarīgi un meitas uzņēmumi

Attiecīgi, kad tā rīkosiesneitralizēta, vairs nebūs iespējams veikt jebkādu darbību. Ja ārvalstu uzņēmuma filiāles potenciālā darbība ir pretrunā ar valsts politiku, kas aizsargā valsts intereses un nodrošina tās drošību, akreditācija nevarēs nodot.

Juridiskās personas filiāle un pārstāvniecība: radīšana

Lai šādu izolētunodaļa, ir nepieciešams uzņēmuma pilnvaroto iestāžu oficiālās iniciatīvas fakts. Tajā pašā laikā likums (GKRF 55. pants) uzliek juridiskajai personai pienākumu norādīt dibināšanas dokumentos visu informāciju par šādu filiāļu atvēršanu. Šī prasība ir īpaši svarīga, ja organizācijas organizācijas statūtos tiek izdarītas izmaiņas, ko izraisa pārstāvniecības un filiāļu veidošana. Visa nepieciešamā informācija tiek nosūtīta paziņošanas procedūrā valsts reģistrācijas iestādei.

Starp citu, izmaiņas dokumentācijā, kas minēti iepriekšuzņēmumi vienmēr jāveic veidošanās tīkla vienību laikā. Ja tas netiks izdarīts, tiks uzskatīts par pretrunā ar likumu.

Attiecībā uz šādu struktūru darbību juridisko pamatu jāatzīmē, ka tie var darboties, izmantojot šādu dokumentāru pamatu:

 • Noteikumi par konkrētu nodaļu. Tas ir apstiprināts organizācijas līmenī.
 • Pilnvaras. Šo dokumentu saņem vadītājs, kurš ir atbildīgs par konkrētas juridiskas personas filiāli un pārstāvniecību.
 • Satversmes dokumentācija.

bankas filiāle

Attiecībā uz atsevišķu īpašumunodaļa, tā ir veidota, pamatojoties uz tiem materiālajiem resursiem, kurus viņš nodrošināja uzņēmumam. Cits finansējuma avots var būt uzņēmējdarbības aktivitāte (attiecas uz filiālēm). Tieši īpašuma vai īpašuma iegūšanas process, kas saņemts no organizācijas vai iegūts ražošanas un saimnieciskās darbības rezultātā, tiek regulēts ar pilnvaru un mātesuzņēmuma sniegtajiem noteikumiem.

Aktivitātes īpatnības

Sākotnēji tiem jābūt skaidri definētiempilnvaras, kas vadīs juridiskās personas - filiāles un pārstāvniecības. Šādu pilnvaru būtība un robežas ir pilnībā atkarīgas no mātesuzņēmuma, kas šajā jautājumā pieņem galveno lēmumu.

Tas savukārt nozīmē touzņēmums, kas darbojas kā dibinātājs, ir pilnībā atbildīgs par filiāles darbībām un sekojošiem rezultātiem. Ja jums ir jāizskata prasība pret vienību, tad tā jāuzrāda tās atrašanās vietā. Bet likumīgi prasība tiks adresēta organizācijai kā tādai. Attiecīgi, un iespējamā atgūšana ietekmēs mātes sabiedrību.

Ir arī vērts izprast šādu faktu: kreditori var izmantot īpašumu, kuru pārvalda filiāle un juridiskās personas pārstāvniecība, lai atmaksātu pēdējā parādu. Tajā pašā laikā nebūs svarīgi, vai atsevišķiem departamentiem bija saistība ar neatmaksāšanas iemesliem saskaņā ar pieņemtajiem pienākumiem.

Kā atrisināt vadītāja lomu

Protams, sadalīšana, kas bija atvērta,kādam jārīkojas un jādara tas likumīgi. Tāpēc uzņēmuma izpildinstitūcijai ir pienākums izdot rīkojumu, saskaņā ar kuru īpašu personu ieceļ amatā.

filiāles vadītājs

Nozares direktors darbosies nākotnēpamatojoties uz darba līgumu, kas noslēgts ar viņu, kā arī izmantojot izsniegto pilnvarojumu. Un pilnvarojums tiek izsniegts galvai, nevis departamentam kopumā. Lai šis dokuments tiktu atzīts par derīgu, obligāti jāiekļauj izdošanas datums.

Tā kā biroju vadība vienmēr ir pienākumsLai darbotos mātesuzņēmuma vārdā, viņi no pašiem nevar veikt darījumus. Tas nozīmē, ka korekciju vai pretenziju gadījumā par līgumu atbildīgā puse būs juridiska persona, nevis tā apakšvienība.

Vadītāja tiesības

Lai veiktu pilnvērtīgu darbību, filiāles direktors tiek piešķirtas noteiktas tiesības. To saraksts katrā konkrētā gadījumā var atšķirties, bet tie izskatās šādi:

 • darījumu, līgumu (darbaspēka) noslēgšana un dažādi tiesību akti, kas nepieciešami neatliekamu uzdevumu veikšanai;

Ārvalstu juridisko personu pārstāvniecības un filiāles

 • risinot visus jautājumus, kas saistīti ar darbības unvienības pašreizējās darbības, nepārsniedzot uzņēmuma vadības institūciju lēmumos noteiktās darbības algoritmu autoritāti un pārkāpumu;
 • valūtas un rubļa bankas kontu atvēršana, kā arī citas darbības filiāles skaidras naudas pārvaldībā.

Tajā pašā laikā, ja uzņēmējs nolemj slēgt darījumu ar atsevišķu apakšnodalījumu, viņam jāpārliecinās, ka direktoram ir atbilstošas ​​pilnvaras.

Filiāļu un filiāļu darbs

Likumdošana dod iespēju uzņēmumiemizveidot meitasuzņēmumus. Faktiski tas ir jautājums par vēl vienas juridiskās personas dibinātāja reģistrāciju, pēdējo daļu nododot viņa īpašumā. Atklātajai sabiedrībai ir visas tiesības izmantot šos materiālos resursus konkrētu darbību veikšanas procesā.

Ir definēti atkarīgie un meitas uzņēmumija tās lielākais pamatkapitāls ir mātes sabiedrības īpašums un finanses. Noteikt kā konkrētas struktūras meitasuzņēmumu arī ar līgumu, kā arī jebkuru citu oficiālu dokumentu.

ārvalstu juridisko personu filiāļu un pārstāvniecību akreditācija

Ir svarīgi to saprast galveno parādu dēļmeitas uzņēmums neatbild. Bet attiecībā uz darījumiem, ko kādā konkrētā reģionā veic juridiska persona (filiāle), pamata partnerība atbildēs uz šiem pienākumiem vienprātīgi un ar struktūru, kuru tā ir atvērusi.

Apsverot atkarīgos un meitas uzņēmumus, tas ir nepieciešamsJāatzīmē, ka atkarības fakts tiek atzīts, ja iesaistītajai vai dominējošai juridiskai personai ir 20% no akciju balsstiesībām. Šis princips attiecas arī uz vienu piektdaļu no pamatkapitāla LLC gadījumā.

Bankas filiāles

Banka kā juridiskas personas var arīizmantojiet iepriekš aprakstīto paplašināšanas shēmu. Šādas struktūras spēj veidot visu biroju tīklu tajā pašā vietā, kur atrodas galvenais birojs.

Bankas filiāle, savukārt, ir vienība, kasatveras teritorijā, kurā vēl nav izveidota īpaša juridiska persona. Filiāle var veikt visas galvenās bankas darbības, tādējādi efektīvi paplašinot segumu reģionā.

juridiskās personas filiāles un pārstāvniecības

Bankas filialam bija efektīvs un precīzi ievērot izstrādāto attīstības stratēģiju, jo direktors tiek iecelts par tās vadītāju.

Rezultāti

Uzņēmuma paplašināšana cauratsevišķu vienību organizācija ir diezgan veiksmīga un ienesīga prakse. Tādēļ daudzas juridiskas personas aktīvi izmanto šo shēmu. Galvenais šajā biznesā ir kompetento dokumentu reģistrācija un tikpat kvalitatīvs darbs visos reģionos, kas palīdzēs palielināt lojalitāti organizācijai.

 • Reitings: • Pievienot komentāru