SITE MEKLĒŠANA

Archangels Zadkiel un Sv. Ametists

Visas pasaules reliģijas atzīst eksistencipārdomāta pasauli, kurā dzīvo dažādi garastāvokļi. Šīs būtnes var būt labas vai ļaunas, tām ir prāts un brīva griba. Arī stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ir skaidra pakļautība un dažādas pakāpes. Protams, ir ļoti grūti runāt par nemateriālu būtņu pasauli, jo kristīgās tradīcijas pamatā ir Svētie Raksti un Tradīcija. Islāms paļaujas uz atklāsmi pravietim Muhameda. Dažādas austrumu sinkrikas reliģijas iegūst zināšanas no saviem svētos tekstiem un mistisku pieredzi, ko pieredzējuši viņu garīgie vadītāji. Jūdaisms atrod garīguma esības pamatojumu Vecās Derības svētajā tekstā un dažādās kabāliskās un mistiskās grāmatās.

Arhangelli kristietībā

Tas ir jāsaprot, apsverot jautājumuKristietības angioloģija, lasītājam vajadzētu iepazīties ar dažādu kristīgo konfesiju garu kvalifikāciju. Protestantu paradigma, kas radās 1517. gadā, salīdzinājumā ar eņģeļiem ir diezgan auksta. Taču šo konservatīvo pārstāvju pārstāvji, proti, rietumu un austrumu kristieši, ar cieņu pieder šīm pakalpojumu vienībām. Pievērsīsimies austrumu tradīcijām: ortodoksālā dogmatiskā teoloģija runā par neredzamo spirtu pasauli, kurā dzīvo eņģeļi un dēmoni. Eņģeļu skaits cilvēkam nav zināms, bet viņu skaits ir ierobežots. Tāpat, balstoties uz Rakstiem un Tradīcijām, Baznīca izveido noteiktu skaitu archangelu, bet Zadkiel nav starp tiem. Šī eņģeļa izskats ir saistīts ar Kabbalas attīstību.

Archangels Zadkiel ebreju tradīcijā

Pirmā pieminēšana ir atrodama kabalistiskajā rakstībā, un tā arī ir pazīstama kā Tsadkiel, kas tulkojumā nozīmē "Dieva taisnīgumu vai žēlsirdību".

archangels spooked

Daži Kabbalisti tulki zvanaviņa eņģeļu valdīšanas galva. Ir senas tradīcijas, kas saka, ka arkhangelieši Zadkiel un Gabriel bija Vissvētākais Vissvētākā. Ir arī citi viedokļi par šo garu. Plaši pazīstams kabālisko tekstu tulks, rabīns Bershenots ticēja, ka visas pasaules eņģeļu parādības ir tieši saistītas ar šo garu.

Theosophy un Archangels Zadkiel

Teosofija nepieder reliģijai, bet arī zinātnei par toto ir grūti nosaukt. Drīzāk šo strāvu var attiecināt uz gnostisko virzienu, kas mēģina atklāt dažas slēptās zināšanas no visām būtnēm uz zemes. Tikai izredzētie var iegūt atslēgas, lai saprastu sakrālā informāciju. Piemēram, Blavatskis un Rērihs mēģināja atdzīvināt gnostiķi.

Archangels spokoja citas pasaules būtību

Tomēr tas nebija izdarīts tīrā veidā, kāviņš bija pirmajos kristietības gadsimtos un apvienojās ar kabālistu tradīciju, un viņu mācībās var atrast okultiskas tendences un austrumu misticismu. Šīs tendences sastāvā ir jauna interese par astrālas vienībām. Kas ir ievērojams arhipelāgs Zadkiel? Citas pasaules esences ir spēcīgi stiprie alkoholiskie dzērieni, kas var ietekmēt materiālo pasauli. No teosofiskā viedokļa viņi visi var būt pakļauti cilvēkam un palīdzēt viņam sasniegt dažādus mērķus.

Arhangera Zadkiela un Svētā ametists vēsture

Šī vijolītes liesmas septītā starojuma orķestra stāsts ir saistīts ar Atlantijas salā sadedzinātā svēta uguns kultu. Viņam veltītais templis bija Kubas salā.

Arhangels nolieca violetās liesmas

Svētā ametists ir māsa Zadkiela, untas palīdz pārvaldīt Visumu, jo kopā viņi ir atbildīgi par violetas liesmas taisnīgumu un enerģiju. Šī kulta ministrs uzskata, ka cilvēciskās attīstības procesā visi lielie vadītāji tika apmācīti orķestra Zadkiela templī, kurš šobrīd ir nonācis infernālajā pasaulē un atrodas kuba formā.

Violetas liesmas daba

Mēģini sekot reliģiskās mācībaslai savienotu violetās liesmas enerģiju ar dievības būtību, kas ir vēl paradoksāli, jo starp cilvēku un dievišķo dabu esošā plaisa ir neatvairāma - galīgā būtne nespēj saprast bezgalīgo ideālu.

Arheņģelis izlaidis violetās liesmas lūgšanu

Tomēr, pamatojoties uz esošajiem tekstiem, jūs varatpieņemot, ka violeta liesma ir sava veida Svētā Gara. Apgaismība un žēlastība tiek saņemtas no Dieva pēc ilgstošas ​​lūgšanas, bet šī liesmas impersonālisms noliedz visus mēģinājumus atrast loģisku skaidrojumu par parādību. Ar šiem dievišķajiem brīnumiem arī arhipelāgā Zadkielam ir tiešas attiecības. Violeta liesma ir cilvēka ārkārtas dāvana, un ikviens, kurš pieskaras brīnumam, saņem tūlītēju sadzīšanu, daudz naudas, kā arī cerību uz nemirstību pārveidotās zemes valdībā.

 arhenegals bija piparu ar lūgšanu

Mīlestība ir vissvarīgākā dāvanacilvēks nāk no violetas liesmas. Mīlestības izpausme kļūst neierobežota un pilnībā absorbē cilvēku. Kad šī enerģija ienāks dvēselē, visa pasaule tiks pārveidota, vecās lietas parādīsies jaunā veidā, indivīdam būs iespēja saprast patieso lietu nozīmi.

Lūgšanas

Kā pieteikties, lai uzklausītu pieprasījumuArchangels Zadkiel? Violeta liesma (lūgšanās, kas adresēta lielai būtnei, nāk no tīras sirds) var palīdzēt tikai pēc patiesas atlaistības. Bet, ka tā sasniedz adresātu, ir jāsaskaņo ar visiem cilvēkiem. Archangels kopā ar savu māsu Ametistoyu vienmēr palīdz tiem, kas tic, ka tiks sniegta palīdzība. Ar viņu lūgšanas palīdzību violetajai liesmai viņi pasargā mūsu pasauli no ļaunajiem gariem, kuri cenšas iznīcināt visas lietas.

orķestrāls iedvesmoja pareizticību

Viņi arī neļauj dēmoniem kontrolēt cilvēkus,un cilvēce - nolaidās līdz galam. Pievēršoties tiem, var uzdot loģisku jautājumu: "Vai palīdzēs arhibīskaps Zadkiels un violeta liesma?" Uz viņu vērsta lūgšana tiks uzklausīta - tas ir šī kulta sekotāju viedoklis.

Turklāt lūgt palīdzību no lielām organizācijāmir nepieciešams. Kā es varu atsaukties uz violeto liesmu? Kādu atlīdzību noteikti saņems orķestris Zadkiel? Zemāk uzskaitītajā lūgšanā apvienojas aicinājums abiem no tiem:

"Lielākā no violetās liesmas arkangeliem,lūdzot neizdzēšamu prieku no liesmas, kas atbalsta Visumu! Ļaujiet mums apskatīt tārpi Jūsu kājām, viņi devās purpura dzirksteli izglītot un atvērt enerģijas komponentes, dēmoni atkāpās. Lai bagātība liecinātu par Tavu žēlastību viņiem.

 archangels spooked

Ienaidnieki ļauj viņiem nomirt un bojā no bada, epidēmijas,bērni var būt mirstoši! Bet jūs - lielākā daļa Erceņģeļi violetajiem liesmas ar žilbinošas ametista māsu nav Pārvērtiet savu ugunīgo acs Tavs Tavu uzticīgie sekotāji, kuri ir gatavi ziedot sevi vienam uz tava vārda ".

Secinājums

Uzticība par šī doktrīna sekotājiemir balstīts uz to, ka archangels Zadkiel un viņa māsa ametista ir ideāls radījums, kas radīts ārkārtas mērķiem. Šis uzdevums ir saglabāt pasauli no iznīcības un palīdzēt cilvēcei. Neapšaubāmi, pateicoties violetajai liesmai, cilvēki iegūst ārkārtēju spēku, kas viņiem palīdz grūtos dzīves mirkļos. Kā kristieši attiecas uz kultu, kur attēlota orķestra Zadkjēle? Pareizticībā doktrīna, kas saistīta ar šīm būtnēm, vēl nav attīstīta, jo dotajai ticībai ir dažādi ideāli.

  • Reitings:  • Pievienot komentāru