SITE MEKLĒŠANA

Nodokļu kontrole ir efektīvs nodokļu politikas instruments

Nodokļu kontrole ir profesionālapilnvaroto struktūru darbības, kas īstenotas noteiktos veidos, lai iegūtu informāciju par atbilstību attiecīgo tiesību aktu normām, pēc tam pārbaudot maksātāju pienākumu izpildes savlaicīgumu un pilnīgumu.

Nodokļu kontroles formas

nodokļu kontrole ir
Mūsdienu nodokļu kontroles veidi var tikt klasificēti, pamatojoties uz tās veikšanas laiku.

Ņemot par pamatu vietu, nodokļu kontrole tiek sadalīta izejas un kapitāla.

Tomēr visbiežāk sastopamās šodien ir četras galvenās kontroles formas:

- valsts;

- uzraudzība un nepārtraukta darbības kontrole;

- vizītes un cameral;

- Administratīvais.

Atbildība par jebkuras uzskaitītas veidlapas kvalitāti Krievijas Federācijā ir nodokļu administrācija. Tātad, pievērsīsimies katram no tiem.

nodokļu kontroles funkcijas
Nodokļu kontrole ir grāmatvedības forma, ietekmekura mērķis ir atrisināt problēmu uzskaites vienību, kas ir noteiktas nodokļu saistības, kā arī sasniegt citus mērķus liela nozīme nodokli.

Galvenie nodokļu kontroles mērķi, kas saistīti aruzraudzība, ir darbības informācijas iegūšanas plaknē jebkura nodokļu maksātāja darbībā. Šajā kategorijā var iekļaut nodokļu ieņēmumu uzskaiti.

Izceļošanas un kameru nodokļu kontroles pamats ir nodokļu saistību samaksas savlaicīgums. Ir veiktas dažādas pārbaudes, lai veiktu šādu kontroli.

Administratīvā nodokļu kontrole irdalībnieku uzraudzība dažādās attiecībās nodokļu jomā. Šiem dalībniekiem tiek piešķirtas zināmas pilnvaras nodokļu administrēšanas veikšanā.

Galvenās funkcijas

nodokļu kontroles uzdevumi
Nodokļu kontroles funkcijas cieši sadarbojas ar nodokļu funkcijām. Citiem vārdiem sakot, nodokļu kontrolei būtu jāveic fiskālās, ekonomiskās un uzraudzības funkcijas.

Tādējādi tā fiskālā funkcija irizmantojot īpašas kontroles metodes, lai samazinātu to maksātāju skaitu, kuri izvairās pildīt savus pienākumus. Ekonomiskā funkcija ir savlaicīgi noteikt lielu risku rašanās iespējamību nodokļu ieņēmumu samazināšanai dažādu līmeņu budžetu ieņēmumu daļā. Kontroles funkcijai nav nepieciešami papildu paskaidrojumi un atšifrējumi, tās būtība ir pats vārds.

Nodokļu kontrole kā valsts politikas instruments

Apkopojot iepriekš minēto, tas ir iespējams ar drošībuapgalvot, ka nodokļu kontrole ir kopējas sistēmas īpašu elementu kopums, tostarp nodokļu iestādes, un instrumenti, ar kuriem to izmanto (no matemātiskās metodes līdz revīzijai). Šis jēdziens attiecas uz efektīviem valsts nodokļu politikas mehānismiem.

  • Reitings:  • Pievienot komentāru