SITE MEKLĒŠANA

Autotransporta mehāniķa darba apraksts. Autotransporta galvenā mehāniķa oficiālā instrukcija

Nesen mehānikas profesijaautotransports ir kļuvis ļoti pieprasīts. Un tas nav pārsteidzoši: visur ir vajadzīgi profesionāļi, kas ir pieredzējuši automašīnās. Viss par autovadītāja mehāniķa profesiju tiks apspriests vēlāk.

Kas ir transportlīdzekļa mehāniķis?

Daudzās pilsētās ir tā sauktieautostāvvietas. Tie ir paredzēti autotransporta stāvvietai, kravas automašīnām vai parastajām automašīnām. Protams, šāda autostāvvieta ir nepieciešama, lai kāds varētu kalpot. Persona, kas spēj kvalitatīvi apkalpot automašīnu un veikt remontdarbus, tiek saukta par mehāniķi mehāniskajā transportā (retāk - mehāniķis karavānā).

Šādam darbiniekam ir diezgan augstsprasības. Piemēram, autotransporta mehāniķa darba apraksts nosaka, ka attiecīgajam speciālistam ir jābūt augstākajai tehniskajai izglītībai, daļai darba pieredzes un, protams, daudz zināšanu. Turklāt profesionālajam darbinim jābūt arī noteiktiem raksturlielumiem. Tas ietver, piemēram, atsaucību, stresa pretestību, labu atmiņu, spēju strādāt komandā un daudz ko citu. Viņam ir mehāniķis autotransporta jomā un vairāki pienākumi. Tos regulē autotransporta mehāniķa darba apraksts.

Autotransporta mehāniķa pienākumi

Kādiem pienākumiem ir attiecīgās profesijas pārstāvis? Ir vērts pieminēt dažas no galvenajām speciālista funkcijām.

autovadītāja mehāniķa darba apraksts

Piemēram, darbiniekam ir:

 • organizēt plānoto un savlaicīgu esošā transporta remontu;
 • periodiski izstrādā plānus, kas saistīti ar transportlīdzekļu tehnisko apkopi;
 • kontrolēt remonta darbu grafiku;
 • sagatavo pieteikumus par dažiem īpašiem tehniskiem elementiem;
 • izstrādāt pasākumus tehniskā aprīkojuma ekonomiskai lietošanai;
 • instruēt jaunpienācējus

... un daudz ko citu. Patiesībā darbiniekam ir daudzas funkcijas. Autotransporta mehāniķa darba apraksts nosaka ļoti daudzus pienākumus, un vienīgi tos varēs uzskatīt par lielām grūtībām. Tomēr iepriekš minēts, ka ir nosauktas galvenās darbinieka funkcijas.

Kas ir mehāniķis skolā?

Autotransporta mehāniķis nav klāt katrā izglītības iestādē, it īpaši NVS valstīs.

autotransporta galvenā mehāniķa darba apraksts

Ko jūs nevarat teikt, piemēram, par Eiropasvalstis vai ASV. Attiecīgais nodarbinātais patiešām ir svarīga persona, kas seko skolu transporta parkam. Un tomēr Krievijā skolas autovadītāja mehāniķis ir darba apraksts, tādēļ ir arī speciālisti. Ir vērts pieminēt šāda darba ņēmēja pamatfunkcijas. Tātad darbinieks ir spiests pildīt tādus pašus pienākumus kā parasts speciālists. Tomēr papildus tam viņš:

 • jāspēj sniegt pirmo palīdzību;
 • lai varētu veikt evakuāciju;
 • zināt drošības tehnikas;
 • piedalīties transportlīdzekļu modernizācijā utt.

Ir arī vērts pieminēt, ka uzskata par ekspertu ieceļ tieši direktors (vai vadītāju) par iestādes - tā nosaka un darba aprakstu mehāniķis transportlīdzekļiem.

Autotransporta galvenā mehāniķa pienākumi

Galvenajam mehāniķim, protams, ir lielāks atbildības diapazons nekā parasts speciālists - tad viņš ir galvenais.

darba apraksts mehāniķis autotransporta paraugam

Kādas ir šīs personas funkcijas? Galvenajam mehāniķim ir pienākums:

 • kontrolēt visu kvalitatīvas un nepārtrauktas transporta darbības procesu;
 • uzraudzīt remontdarbu veikšanas procesu motoru korpusā vai flotē;
 • kompetenti organizēt plānošanu, izvirzīt mērķus, izklāstīt visus darba uzdevumus uc;
 • Uzraudzīt uzņēmuma finansiālo daļu un pieprasīt finansējumu no vadības;
 • organizēt visus nepieciešamos darba rīkus;
 • veikt savlaicīgas pārbaudes;
 • un parasti vadīt speciālistu darbības.

Visu iepriekš minēto un citas funkcijas un pienākumus, protams, nosaka transportlīdzekļu galvenā mehāniķa darba apraksts.

Mehānisko transportlīdzekļu tiesības

Katram Krievijas Federācijas Darba kodeksa darbinieks ir apveltīts arnoteiktas tiesības un arī uzņemas noteiktus pienākumus. Tas nav izņēmums un attiecīgais speciālists. Darbinieka tiesības un pienākumus nosaka autotransporta mehāniķa darba apraksts. LLC, AAS vai ZJSC - jebkura veida organizācijai ir pienākums nodrošināt savu speciālistu ar darba tiesībām.

darba apraksts mehāniķis autotransportu skolā

Starp tiem, piemēram:

 • Darbinieka tiesības pieprasīt nepieciešamos dokumentus darbam un noteikumus.
 • Tiesības iesniegt vadībai atlīdzību par idejām, ierosinājumiem vai plāniem, kā uzlabot organizāciju.
 • Tiesības pieprasīt aizsardzību un sociālās garantijas.
 • Tiesības uz darba apģērbu un drošības apaviem.
 • Tiesības uzlabot kvalifikāciju
 • Un vēl daudz ko citu.

Mehānisko transportlīdzekļu mehānikas atbildība

Kā minēts iepriekš, tiek uzskatītsdarbinieks un daži atbildīgi par viņu darba funkcijām. Kāds ir autotransporta mehāniķa (RK, RF, RB vai Ukrainas) darba apraksts par to? Darbinieks ir atbildīgs par:

 • par pilnīgu to amata pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi;
 • radīt būtiskus zaudējumus organizācijai;
 • par nodarījumu darba vietā;
 • par darba disciplīnas vai drošības tehnikas pārkāpšanu;
 • sistemātiska prombūtne vai vēlu ierašanās;
 • nepareizas informācijas sniegšanai priekšniekiem vai citiem uzņēmumiem;
 • par darba noslēpumu izpaušanu;
 • par neatbilstību iestāžu rīkojumiem utt.

Darbinieka darbības saskaņā ar darba aizsardzību pirms maiņas

Darbinieku pienākumi, tiesības un pienākuminosaka autovadītāja darba aprakstu mehāniķi. Par ugunsdrošību un darba disciplīnu ir vēl viens dokuments. To sauc par "darba aizsardzību". Tas satur visus nepieciešamos drošības noteikumus darba ņēmējiem.

darba apraksts mehāniķis autotransportu rk

Jo īpaši par speciālista rīcību pirms darba maiņas sākuma tajā teikts:

 • Ir jāpārbauda darba apģērba pieejamība unapavi, lai uzraudzītu defektu klātbūtni individuālajos aizsardzības līdzekļos (un tikai tad, ja šie līdzekļi ir pilnībā funkcionāli, vai tos var izmantot paredzētajiem mērķiem).
 • Jums ir jāpieprasa uzdevums no organizācijas vadītāja vai no galvenā mehāniķa.
 • Ir nepieciešams sagatavot visus nepieciešamos instrumentus darbam, proti, darbarīkus, elektroierīces, darbarīkus uc
 • Ir jāpārbauda pieejamo rīku integritāte; pārbaudiet iekārtas nolaišanu.
 • Ir nepieciešams arī kontrolēt optimālo apgaismojuma līmeni, kas nepieciešams efektīvam darbam.

Tikai pēc tam, kad tiks izpildīti visi iepriekš minētie faktori, darbinieks varēs sākt darbu.

Par drošību darbā

Darba ņēmējam ir pienākums ievērot drošību un darba laikā. To nosaka autotransporta mehāniķa darba apraksts. Turpmāk ir parādīts šāda dokumenta paraugs.

darba apraksts mehāniķis SIA mehāniķis

Tas arī nosaka darba aizsardzību. Pēdējais dokuments jo īpaši ir šāds:

 • Darbinieks ir rūpīgi un rūpīgi jāstrādā ar esošo transportu; ir jāzina mašīnu tehniskie parametri un jāstrādā saskaņā ar tiem.
 • Darbiniekam jābūt tīram.
 • Darbiniekam ir pastāvīgi jāuzrauga brīdinājuma un aizlieguma zīmju klātbūtne.
 • Darbinieks ir aizliegts veikt jebkādas eksperimentālas darbības ar pieejamo aprīkojumu bez rokasgrāmatas atļaujas.
 • Darbiniekam jāuzrauga dažādas daļas un elementi un jānovērš to zudums.

Protams, ir noteikts darba aizsardzības dokumentsdarbiniekam daudz vairāk prasību. Visi no tiem ir atrodami attiecīgajos paraugos vai iestāžu pieprasījumos (attiecībā uz darbu flotē).

Darbinieka rīcība pēc darba aizsardzības pēc darba maiņas

Ne mazāk svarīga ir darbinieka rīcība un darba maiņas beigās. Galu galā jūs varat viegli sekot līdzi kādam tehniskam sīkumam, kas vēlāk var kļūt par milzīgu problēmu.

ugunsdrošības mehānisko transportlīdzekļu mehāniķa darba apraksts

Darba aizsardzības dokumentā par šo ir noteikts:

 • Darbinieks ir pienākums tīrīt darba vietu.
 • Darbiniekam ir jāatslogo visi pieejamie elektroinstrumenti.
 • Instrumenti jāglabā drošā vietā, lai tos uzglabātu.
 • Vadībai jāziņo par visām problēmām, kas konstatētas darba procesā.

Tikai ievērojot visas šīs prasības, floti var izslēgt ārkārtas situāciju rašanos.

 • Reitings: • Pievienot komentāru