SITE MEKLĒŠANA

Kādas ir dividendes?

Dividendes ir daļa no peļņasakcionāru sabiedrība, kas viņiem tiek izmaksāta saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu par emitētajām akcijām. Var arī teikt, ka dividendes ir noteiktas akcionāra ienākumi, kurus akcionāru sapulce pārskaitījusi noteiktajā kārtībā.

Akcionāru sapulces peļņa, kas samaksātaatskaitījumi no valsts obligātajiem līdzekļiem un nodokļiem tiek izmantoti vairākos virzienos - izmaksāt dividendes un paplašināt akciju sabiedrības darbības. Dividenžu izmaksa tiek noteikta, pamatojoties uz akciju sabiedrības darba rezultātiem. Citos veidos var teikt, ka dividenžu lielums ir atkarīgs no peļņas lieluma, kas nodota dividenžu politikai. Dividenžu peļņas pirmajā pusē tiek iekasēta uzņēmuma peļņa, un otrā peļņas daļa atbilst akciju sabiedrības vajadzībām. Kad akciju sabiedrība aktīvi attīstās, dividenžu peļņa nebūs ļoti liela.

Vispārējā akcionāru sapulce nosaka faktu, kādas dividendes un kādā apmērā tiks izmaksāti akcionāriem. Bet paši akcionāri nevar palielināt dividendes, tas ir, to lielumu.

Var teikt, ka dividendes ir netopeļņa, kas nāk no viena akcijas akciju sabiedrībai, lai noslēgtu kārtējo gadu. Sadalītas dividendes starp pašiem akcionāriem saskaņā ar akciju veidu un kategoriju. Peļņu var noteikt gan naudas simbolā, gan procenti, bet dividendes nevar būt lielas, ko iesaka valdes.

Dividendes, kuras maksā akciju sabiedrībasabiedrību, var klasificēt pēc vairākām pazīmēm - par priekšrocībām un parastām akcijām. Parastās akcijas, savukārt, veic šādas funkcijas:

  1. Sertifikāts par līdzdalību akciju sabiedrībā un balsošanas tiesību piešķiršana;
  2. Atļauja saņemt tiesības saņemt dividendes, kā arī daži uzņēmuma īpašumi, ja akciju sabiedrība tiek likvidēta.

Priekšrocību akcijas dod šādas priekšrocības:

  1. Vispirms viņu īpašnieki saņem AO ieņēmumus;
  2. Ja akciju sabiedrība tiek likvidēta, akciju turētājiem ir tiesības saņemt daļu akciju sabiedrības aktīvu saskaņā ar daļu, kas izteikta akciju vērtībā.

Dividendes tiek uzkrātas un tiek apmaksātas arītās akcijas, kuras tieši atrodas akcionāra rokās, un turklāt par tām pilnībā samaksātas. Dividenžu izmaksāšanas summa var būt pilnīga vai daļēja. Piemēram, "gasprom" dividendes tiek izmaksātas saskaņā ar dividenžu politiku, un to apmērs ir aptuveni 25% no kopējās "Gazprom" peļņas. Daudz agrāk šāda jēdziena lielums kā dividenžu izmaksa bija aptuveni 17,5%.

Dividendes netiek uzkrātas tām akcijām, kas:

  1. Nav izdots vai nav ievietots;
  2. Iegādāts, bet atrodas akciju sabiedrības bilancē pēc Direktoru padomes lēmuma;
  3. Valsts kases akcijas, bet ar Direktoru padomes lēmumu par uzņēmuma bilanci;
  4. Akcijas, kas nonāk akciju sabiedrības rīcībā sakarā ar akciju pircēja saistību nepildīšanu.

Dividendes tiek izmaksātas skaidrā naudā,cits īpašums, pašu akcijas vai meitasuzņēmumi. Dividenžu izmaksāšanas termiņu nosaka akcionāru sapulces harta. Akciju sabiedrība tiek aplikta ar nodokļiem, ar dividenžu izmaksu AO tieši ietur nodokļus. Dividenžu saņēmēji var būt gan akcionāri, gan akciju nominālie īpašnieki, kuri akciju sabiedrības reģistrā ir ierakstīti noteiktā kārtībā. Ja nominētais akcionārs ir reģistrēts reģistrā, tad viņš ir atbildīgs par minētajām dividendēm.

  • Reitings:  • Pievienot komentāru