SITE MEKLĒŠANA

Filozofijas funkcijas

Dažādi pētnieki identificē citus filozofijas funkcijas. Ir daudz no tiem. Lielākā daļa viedokļu tiek atzīti par galvenajām filozofijas funkcijām.

Pasaules perspektīvas - ir filozofijas zinātnes spējaapraksta pasaules ainu un apvieno dažādu zinātņu, prakses un mākslas zināšanas. To raksturo abstrakta teorētiskā pieeja, lai izskaidrotu pasauli. Šajā ziņā pašiem filozofiskajiem jēdzieniem raksturīgs divējāds raksturs, kas izteikts gravitācijā vai nu zinātnei, vai pseidozinātnei.

Metodoloģija - ir noteikt optimālākoveidi, kā sasniegt noteiktus mērķus, piemēram, zinātnisko zināšanu, sociālās prakses vai estētiskās jaunrades veidošana. Ir paredzētas tādas darbības metodes un principi, kam piemīt fundamentāla, nevis šaurāka nozīme. Šīs metodes ietver vēsturisko metodi. Filozofijas funkcijas lielākoties ir vērstas uz zinātnes un prakses galveno principu satura izskaidrošanu.

Filozofija atbalsta doktrīnu par kopēju metožu, kā arī metožu kopumu, izziņas, kas ir kopīga ar zinātni nodarbojas ar zināšanām par pasauli.

Humānistisks - izpaužas diezgan spilgti un tiek realizēts iekšāārkārtīgi uzmanīga attieksme pret cilvēkiem. Filosofija tiek aicināta uzmanīt cilvēkiem. Tāpēc tā neierobežo sevi tikai ar zinātnisku pieeju, un tiek plaši izmantotas ētikas un estētiskās pieejas.

Praktiska - ir rūpēties par cilvēku labklājību, proti, morāle.

Prognozējams - formulē hipotēzes par vispārējām tendencēm jautājuma, pasaules, apziņas, cilvēka attīstībā. Prognozes varbūtība palielinās ar pakāpi, kādā filozofija balstās uz zinātniskām zināšanām.

Kritiskais - attiecas uz citām disciplīnām un uzfilozofija. Kopš seniem laikiem šīs zinātnes faktiskais princips ir postulāts, ka visu var radīt šaubas. Tas tiek saprasts nevis kā abstrakts nihilisms, bet gan konstruktīva kritika, kuras pamatā ir dialektiskais negācija.

Axioloģisks - saistīts ar pētāmā objekta novērtēšanu no dažādu vērtību vērtībām: morāles, sociālās, ideoloģiskās, estētiskās uc

Filozofijas sociālās funkcijas satura un apjoma dēļaspekti sabiedrībā. Filozofija pilda divējāds uzdevums - izskaidrot sociālo dzīvi un veicina tās garīgo un materiālo uzlabojumu. Šajā sakarā, filozofija ir uzņēmusies prerogatīva attīstības kopīgu koncepciju par konsolidāciju un sabiedrības integrāciju.

Tās uzdevumi ir palīdzēt izpratni unformulēt kopīgus mērķus un virzienu centieniem cilvēku sasniegt tos. Par filozofisko koncepciju vitalitāti nosaka, kā katrs indivīds ir spējīgs saprast un pieņemt. Tāpēc filozofija ar to ir visaptveroša raksturs, būtu jārisina katram indivīdam.

Filozofijas funkcijas kultūrā visos darbības līmeņossabiedrību un atsevišķas personas. Visā no filozofijai raksturīgajām lomām, iezīmēm un īpašībām tādā vai citādā veidā tiek uztverta šīs zinātnes iesaistīšana kultūrā, to mijiedarbība.

Kā vēsture liecina, filozofija kultūrāņēma dažādas formas. Platona filozofija ir pilnīgi izplatīta ar mītiem. Romas stoķi to pārvērta par sava veida morāles sludināšanu. Viduslaikos filozofija kļuva par teoloģijas kalpu. Mūsdienās tajā ir iekļauts zinātnības princips. Šodien filozofija ir kļuvusi par saskaņotu zinātnisko teoriju.

Visas filozofijas funkcijas ir savstarpēji saistītasdialektiski. Katrs no tiem zināmā mērā ietver pārējo. Daudzi no tiem kopumā ir neatdalāmi, piemēram, filozofiski un metodiski, metodiski un epistemoloģiski, sociāli un humanitāri uc Tikai caur funkciju integritāti un vienotību tiek parādīta filozofijas būtība un specifika kā zinātne.

  • Reitings:  • Pievienot komentāru