SITE MEKLĒŠANA

Komunikācija ir efektīva: principi, noteikumi, prasmes, metodes. Nosacījumi efektīvai saziņai

Mūsdienu cilvēks cenšas būt veiksmīgs visur- gan darbā, gan privātajā dzīvē. Karjera, ģimene, draugi - visi šie ir daļa no dzīves, un efektīva komunikācija ļauj jums izveidot visas jomas un panākt maksimālu vienošanos. Ikvienam jācenšas uzlabot savas sociālās prasmes. Pat ja no sākuma rodas grūtības, laika gaitā šīs zināšanas radīs labi pelnītus augļus - drošus starppersonu sakarus.

Efektīva saziņa

Saziņas definīcija

Dažādos informācijas nodošanas veidus no vienas personas uz otru sauc par saziņu. Tas ietver visu dažādo kanālu signālu pārraidi un dekodēšanu, un tas notiek:

 • mutiski;
 • neverbāls;
 • rakstīts;
 • Pictogrāfijas;
 • kosmosa simbols un tā tālāk.

Tiek uzskatīts, ka komunikācija ir efektīva, kadinformācijas sūtītājs sazinās ar saņēmēju tajā pašā viļņu garumā. Tomēr pat saziņa ar vienas zīmes sistēmu negarantē, ka ziņojums tiks pareizi atšifrēts.

Efektīva saziņa var samazinātiesminimālais zināšanu nozīmes zudums. Veiksmīgai uzņēmējdarbības veicināšanai, draudzīgu attiecību uzturēšanai, spilgtai personīgai dzīvei ikvienam cilvēkam būs lietderīgi uzlabot savas komunikācijas prasmes.

efektīvas komunikācijas principi

Efektīvas komunikācijas pamati

Saziņa kā banāla informācijas apmaiņajau atrodas vienkāršākajos dzīvniekos. Cilvēks evolūcijas procesā radīja komunikāciju līdz pilnībai. Sarunvalodas un valodas runas attīstījās un pakāpeniski paplašinājās līdz rakstiskam, simboliskam un izdomātam. Tomēr šim procesam ir sarežģīta izpratne, un efektīva komunikācija kļūst par atsevišķu pētījuma objektu.

Komunikācijas process ietver piecus elementus:

 1. Komunikators - tas, kas pārraida informāciju.
 2. Ziņojuma saturs.
 3. Informācijas nosūtīšanas veids (kā tas ir izdarīts).
 4. Mērķauditorija vai adresāts, kuram ir paredzēts ziņojums.
 5. Komunikācijas pēdējais posms, kas ļauj mums saprast, vai ir notikusi efektīva komunikācija. Tas ir iespējams tikai tad, ja iepriekšējie četri ir diezgan apmierinoši.

Efektīva komunikācijas prasme

Efektīvas komunikācijas principi

Bez pozitīvas saziņas tas nav iespējams sasniegtsavstarpēja sapratne jebkurā jautājumā. Lai pārliecinātos, ka citi cilvēki pareizi uztver izejošo informāciju, ir jāievēro vairākas prasības.

Vispirms mums jāpievērš uzmanība efektīvas saziņas principiem:

 1. Komunikācijai jābūt divvirzienu režīmā. Kad visi dalībnieki ir ieinteresēti sarunu pozitīvā iznākumā, un viņiem tas ir līdzvērtīgs - rodas nepieciešamais efekts.
 2. Saņēmējam jāpieliek vislielākās pūles, lai pareizi uztvertu ziņojumu.
 3. Ziņojumam jābūt skaidram, strukturētam un kodolīgam.
 4. Saņēmējam vajadzētu uzticēties runātājam, ievērot viņa viedokli un neapšaubīt viņa kompetenci.
 5. Efektīva saziņa vienmēr ir emocionāla, ciktāl tas ir pieņemams šajā situācijā.
 6. Pacietība un indulgence citu cilvēku trūkumiem. Pieņemot cilvēkus tāpat kā viņi, nemēģinot kaut ko labot un salabot.

Zemāk mēs apspriedīsim efektīvas komunikācijas pamatnosacījumus.

nosacījumi efektīvai saziņai

Kā panākt komunikācijas pozitīvu efektu?

Lai paziņošana būtu efektīva, ir jāievēro daži nosacījumi:

 1. Runa ir jāatbilst sākotnējam mērķimrunāt, esi adekvāts. Nepārrunājiet pārāk daudz vai pieskarieties jautājumiem, kas nav saistīti ar apspriežamo tēmu. Tas uzlabo efektīvas komunikācijas prasmes.
 2. Lietotie vārdi ir loģiski unleksiski precīzi, ir ļoti svarīgi sasniegt komunikācijas mērķi. Tas tiek panākts, izmantojot pastāvīgu pašizglītošanos, dažādas literatūras lasīšanu un uzmanīgu attieksmi pret dzimto valodu.
 3. Šim stāstījumam jābūt loģiskam un raksturīgam. Prezentācijas skaidra struktūra rada labvēlīgus apstākļus klausītājiem un palielina izredzes uz pozitīvu iznākumu.

Efektīvas komunikācijas metodes

Ikviens dzīvo sabiedrībā un ir atkarīgs no viņa. Pat visvairāk izmisuma homebodies, varbūt ne tieši, bet iesaistīties starppersonu attiecībās. Efektīva komunikācija būs noderīga arī efektīvam darbam un sociālajām attiecībām. Tehnoloģijas un komunikācijas prasmes var attīstīt un uzlabot - tas padarīs ikviena cilvēka dzīvi daudz vieglāku.

Vai vēlaties sazināties pozitīvi? Jums būs noderīgi apgūt komunikācijas efektivitātes uzlabošanas paņēmienus:

 1. Uzziniet, kā uzmanīgi klausīties, ko viņi saka. Sarunas laikā nevajadzētu tikai aplūkot sarunu partneri, bet arī mazliet noliecieties, pavelciet galvu, uzdodiet attiecīgos atbilstošos jautājumus. Šis paņēmiens ļaus precīzi saprast sarunu biedra viedokli.
 2. Skaidri runājiet, īsumā un uz vietas. Jo skaidrāk formulēta ideja, jo lielāka varbūtība, ka viņi sapratīs un pieņems to pareizi.
 3. Iekļaujiet savā arsenālā ne tikai verbāli, bet arīun neverbālā komunikācija. Izturieties tāpat kā sarunu biedrs, mēģiniet izmantot tikai atvērtus žestus, sarunā neaiztieciet seju.
 4. Skatīties emocionālo runas krāsojumu. Tam jābūt mērenam, bet sarunu partnerim vajadzētu saprast jūsu interesi par šo jautājumu.
 5. Apgūstiet oratorijas tehniku. Spēja paust savu balsi ļauj paātrināt efektīvas komunikācijas attīstību. Skaidra artikulācija, pareizs tembrs un pielāgots apjoms padarīs jebkuru paziņojumu pozitīvu.
 6. Apgūt tehniskos saziņas līdzekļus. Jebkuram pieaugušajam vajadzētu būt iespējai izmantot tālruni, faksu, Skype, e-pastu. Rakstveida komunikācijas prasmes būtu jāizstrādā regulāri.

Tie ir tikai pamata metodes, kas paredzētas, lai atvieglotu un uzlabotu starppersonu komunikāciju.

efektīva komunikācija

Noteikumi efektīvai saziņai

Jebkuram starppersonu komunikācijai jāatbilst noteiktām normām. Viņu pārkāpums izraisa izpratnes trūkumu starp sarunu biedriem, konfliktiem un pat attiecību pārtraukšanu.

Noteikumi efektīvai komunikācijai:

 1. Runājiet sarunu biedra valodā. Šis noteikums ir jāsaprot kā nepieciešamība ņemt vērā izglītības līmeni, sociālo statusu, vecumu un citus parametrus. Lai dzirdētu un saprastu, mums ir jāformulē savas domas, balstoties uz auditorijas īpašībām.
 2. Sagatavoties sazināties. Ja saruna nav spontāna, jums jau iepriekš jāzina, ar ko un kādā gadījumā tikties. Uzņemiet vizuālos palīglīdzekļus un tehniskos līdzekļus. Izstrādāt sarunas plānu.
 3. Uzziniet aktīvas klausīšanās metodes, tas palīdzēs atrast sarunu biedru un labāk izprast viņa viedokli.
 4. Skaidri runājiet, vidēji skaļi un pārliecināti, nevelciet vārdus, bet arī nedalieties.
 5. Rakstot vēstules sekot izvēlēto stilu.
 6. Pirms zvanāt vai "Skype", iepriekš sarunu plānu un jautājumus, kas jāapspriež.

efektīva komunikācija ļauj

Veidi, kā efektīvi sazināties

Lai panāktu savstarpēju saprašanos komunikācijas procesā, ir nepieciešams radīt apstākļus un ņemt vērā iespējamos efektīvas saziņas veidus. No tiem ir seši:

 1. Centieties pēc iespējas pārliecinošāk norādīt savas domas. Vienmēr runājiet īsi un pēc būtības izvairieties no nevajadzīgas vārdu pārslodzes, izlaidumiem un iespējamām divkāršām interpretācijām.
 2. Ēd terminoloģiju un profesionalitāti tikai tad, ja tās ir būtiskas kodu.
 3. Pat ikdienas komunikācijā jāizvairās no žargonu un slengu izteicieniem, it īpaši starppaaudžu komunikācijā.
 4. Izvairieties no nevajadzīga emocionāla stresa, gan pozitīva, gan negatīva.
 5. Mēģiniet izmantot personalizētu, nosaukums, zinātnisku vai militārā ranga, vai apvienot grupu sarunu partneru universāli derīgu vārdu.
 6. Vienmēr ievērojiet pieklājības un etiķetes noteikumus.

efektīvas komunikācijas veidi

Negulīgi signāli komunikācijas uzlabošanai

Sarunas dalībnieki uztver viens otru ne tikai pieuzklausīšana Verbālo efektu var pastiprināt vai samazināt ar dažādiem neverbāliem signāliem. Mūsu ķermenis to sūta lielā skaitā, un citi cilvēki tos izlasa un interpretē zemapziņas līmenī.

Lai uzlabotu komunikācijas prasmes, būs lietderīgi apgūt pozitīvās neverbālās pastiprināšanas metodes:

 1. Esiet vienmēr tīri un kārtīgi: pat ja drēbes ne visai atbilst kleitas kodam, sarunas kopējais iespaids būs pozitīvs.
 2. Mēģiniet kontrolēt sejas izteiksmes un emocijas. Sejas izteiksmei jābūt neitrāla pozitīvai un jāreaģē ar izmaiņām atkarībā no sarunas gaitas.
 3. Komunikatīvā aktīva laikā neaiztieciet seju - tas tiek neapzināti uztverts kā mēģinājums aizvērt muti, attiecīgi, jūsu apgalvojums ir nepatiess.
 4. Uzziniet, kā "atspoguļot" sarunu biedra ķermeņa stāvokli. Tas ir jādara delikāti, bez pārmērīgas uzmundrinājuma, nevis izskatīties kā karikatūru.
 5. Izvairieties no "slēgtiem" pozu - šķērsotiem rokām un kājām. Šis ķermeņa stāvoklis norāda uz nepietiekamu gatavību efektīvai saziņai. Kamēr atvērtās palmas un labvēlīgā smaids - spēj sarīkot sarunu biedru.

efektīvas komunikācijas noteikumi

Nosacījumi efektīvai saziņai ar tehniskajiem līdzekļiem

Tehniskais progress mums ir devis jaunus līdzekļus,atvieglojot saziņu. Tie ir telefoni, faksi, internets. Saziņa, izmantojot tehnoloģiju, jāveido saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem un principiem kā starppersonu. Ir jāievēro visi etiķetes noteikumi, biznesa un personīgās sarunas principi.

 • Reitings: • Pievienot komentāru