SITE MEKLĒŠANA

Konstitūcijas struktūra

Konstitūcijas struktūra ir īpaša kārtība. Ar to izveidota īpaša sistēma, kas ļauj grupēt viendabīgas konstitucionālās normas uz nodaļām, sadaļām un noteikt atrašanās vietas secību.

Krievijas Federācijas konstitūcijas iezīmes dažādos laikosizpaužas dažādos veidos. Noteikumi atspoguļoja dominējošās ideoloģijas iezīmes, viena vai citas sociālās attiecības jomas attīstību, to gatavības līmeni tiesiskajai ietekmei, kā arī juridiskās tehnikas uzlabošanas procesus.

RF Konstitūcijas raksturojums

Parasti normu vispārināšana ir izveidota konkrēti vienotikompleksos (nodaļās, nodaļās) tiek izmantota regulējuma objekta (regulējuma) līdzība, tas ir, normu tieša saistība ar to sociālo attiecību īpatnībām, kurām ietekme tiek veikta.

Konstitūcijas struktūraattiecīgo normatīvo kompleksu atrašanās vietas secība. Pasūtīšana ir atkarīga no dažādiem faktoriem. Pirmkārt, ir svarīgi ņemt vērā visu normu savstarpējo saistību ar ražošanu un pārākumu. Turklāt Konstitūcijas struktūra ir tieši atkarīga no dažiem jēdzieniem, kas ir tās noteikumu pamats. Šie un citi faktori ir svarīgi, lai izprastu visu pamatlikuma noteikumu sistēmu, kuras uzskaite tiek uzskatīta par neatņemamu sastāvdaļu, kas iekļauta kvalificētās tiesībaizsardzības darbībās.

Padomju laika konstitūcijabija atšķirīga no juridiskā trūkuma. Normas, it īpaši vispārējo noteikumu sadaļa, tika sagrupētas bez atbilstošas ​​sistemātiskas un loģiskas skaidrojumu. Līdz 1937. gadam Pamatlikumā nebija nevienas sadaļas, kas noteiktu pilsoņu tiesības. Kad šī sadaļa ieņēma Konstitūcijā pēdējo vietu. Tikai 1978. gadā pieņemtajā pamatlikumā sadaļa par pilsoņa tiesībām un pienākumiem tika iekļauta otrajā pozīcijā pēc noteikto noteikumu kopuma par politikas un sociālās sistēmas pamatiem.

1993. gada konstitūcijas izstrādes procesāTika ierosināts likvidēt sadaļu par pilsoņu brīvībām un tiesībām. Vairākās valstīs šis noteikumu kopums paver pamatlikumu. Tomēr Krievijā šāda struktūra netika pieņemta. Tam ir loģisks skaidrojums. Tādējādi tiek uzskatīts, ka nav objektīva Konstitūcijas uzsākšana no sadaļas, kas apvieno tautas brīvības un tiesības, nenosakot bāzes, saskaņā ar kuru tiek organizēta sabiedrība, kuras locekļi ir pilsoņi. Tajā pašā laikā otrajā nodaļā ir noteiktas iedzīvotāju brīvības un tiesības, kur tās atzīst par valsts sistēmas visaugstāko vērtību un svarīgāko pamatu.

Konstitūcijā ir preambula un divas sadaļas. Pirmais faktiski ietver Pamatlikumu. Šajā sadaļā ir iekļautas 9 nodaļas par:

  1. Konstitucionālās sistēmas pamati.
  2. Pilsoņa un personas brīvība un tiesības.
  3. Federēta ierīce.
  4. Krievijas Federācijas prezidents.
  5. Federālā asambleja.
  6. Krievijas Federācijas valdība.
  7. Tiesu vara.
  8. Vietējā pašpārvalde.

Devītajā nodaļā ir ietverti noteikumi par grozījumiem konstitūcijā un likuma pārskatīšanu. Otrajā sadaļā ir "Noslēguma un pārejas noteikumi".

Jāatzīmē, ka šī struktūraPamatlikums būtiski atšķiras no tiem, kas valstī agrāk pastāvēja (it īpaši padomju laikā). Tāpēc iepriekš bija preambula, vienpadsmit galvenās un sešas papildu sadaļas. Galvenā daļa bija Federālais līgums. Mūsdienās Konstitūcijas noteikumu kompleksā galvenokārt atspoguļotas konceptuālās idejas, uz kurām balstās valsts konstitucionālā sistēma.

</ p>
  • Reitings:  • Pievienot komentāru