SITE MEKLĒŠANA

Dažādi uzņēmumu bankroti

Bankrots ir finanšu krīze,ko raksturo stabila nespēja izpildīt kreditoru prasības. Parasti šāda situācija nerodas vienlaicīgi, un tā attīstības iemesli var būt daudzi. Pasaules praksē ir izstrādāti pat viņu pašu kritēriji, saskaņā ar kuriem novērtē uzņēmuma bankrotu un izceļ tā veidus.

Agrīnas bankrota pazīmes

uzņēmumu bankrotu
Faktiski galvenās pazīmes, ar palīdzībukas jau agrīnās stadijās var ietekmēt uzņēmuma gaidāmo bankrotu, nevis tik daudz. Tas galvenokārt kavē ziņošanas laiku. Šāds faktors var norādīt uz finanšu krāpšanu vai vienkārši par uzņēmuma finanšu pakalpojumu sliktu izpildi.

Vēl viens kritērijs, pie kura būtu jāpievērš uzmanība, ir uzņēmuma konflikts, cilvēku atlaišana no galvenajām amata vietām un straujš vadības lēmumu palielinājums.

Līdz mazāk nozīmīgiem simboliem gaidāmajā bankrotā, kas joprojām nav jāsamazina, ir:

  • ievērojams skaidrās naudas samazinājums kontos;
  • straujš debitoru parādu pieaugums (samazinājums);
  • ražošanas un pārdošanas apjomu samazināšanās;
  • kreditoru parādu pieaugums.

uzņēmuma maksātnespējas novērtējums

Reāls un fiktīvs bankrots

Uzņēmumu bankroti iegūst reālu statusuGadījumā, ja attiecīgajā periodā uzņēmumam radušies būtiski kapitāla zaudējumi. Šajā ziņā tas ir pilnīgi nepamatots, lai atjaunotu savu maksātspēju. Šādas saimnieciskas vienības turpmāka saimnieciskā darbība var kaitēt gan tās darījumu partneriem, gan visai nozarei kopumā. Tādēļ šāds parādnieks tiek likumīgi pasludināts par bankrotējušu.

Pilnīga pretstata reālajam iruzņēmumu fiktīvi bankroti. Tiem raksturo fakts, ka parādnieks pats iesniedz pieteikumu šķīrējtiesā. Visbiežāk šādu darbību iemesls ir vēlme iegūt atlaides un iemaksas, lai apmaksātu parādus, vai pat novirze no viņu maksājuma. Ja tiek pierādīts, ka parādnieks, iesniedzot šādu paziņojumu, varēja pilnībā apmierināt visus kreditoru prasījumus, tad viņš būs atbildīgs par viņam nodarīto kaitējumu.

bankrota uzņēmumi

Kāda ir bankrota un tehniskā bankrota stadija?

Ja uzņēmums ir bankrotējisvai arī pasludinājis par tehnisku bankrotu, tas nenozīmē, ka tam vajadzētu pārtraukt pastāvēt. Piemēram, ir trīs uzņēmumu bankrota posmi:

  1. Slēpts uzņēmuma cenu samazinājums.
  2. Finanšu nestabilitāte.
  3. Juridiskais bankrots.

Uzņēmumi bankrota sākuma posmosjoprojām var normalizēt savu darbību ar pienācīgu finanšu pārvaldību. Tas pats attiecas uz tehnisko bankrotu. Šis termins apzīmē situāciju, kad ekonomiskās vienības kreditoru parādi rodas ievērojama maksājumu kavēšanās dēļ, ko veic tās parādnieki. Būtisks nosacījums, lai bankrotu atzītu par tīri tehnisku, ir tā nesamaksāto debitoru parādu summas pārsniegums par kreditoriem.

  • Reitings:  • Pievienot komentāru