SITE MEKLĒŠANA

Maksājumi ar samazinājumu. Tiesību aktu garantijas

Šodien jautājums paratlaišana no darba un darbinieku skaita samazināšana. Daudzi pilsoņi katru dienu zaudē darbu, savukārt daži no viņiem zina darba likumdošanas sistēmu, un ne visi ir pazīstami ar Krievijas Federācijas darba kodeksa pamatnormatīvām.

Un tā personāla samazināšana Ir viens no darba atcelšanas iemesliemLīgums, kas nozīmē darbinieku skaita samazināšanu attiecībā uz noteiktu amatu vai pilnīgu izslēgšanu no amata vietām.

Darbinieku skaita samazinājums uzliek darba devējam pienākumu veikt pilnu aprēķinu ar katru no atlaižajiem darbiniekiem.

Noteiktie maksājumi saskaņā ar samazinājumu ir noteikti Krievijas Federācijas darba tiesību aktos. Tajos ietilpst:

Pilns algas aprēķins

Attiecībā uz katru darbinieku atlaiž(neatkarīgi no atlaišanas iemesliem) tiek veikts algas galīgais aprēķins. Kad personāls tiek samazināts, paredzams, ka darba ņēmējam tiks saglabāta vidējā alga darba meklējuma periodam, taču šis periods nedrīkst pārsniegt divus mēnešus no atlaišanas datuma. Ar retiem izņēmumiem atlaišanas pabalsts samaksai tiek saglabāts līdz trim mēnešiem, ja četrpadsmit dienu laikā pēc atlaišanas no darba atlaižošais darbinieks iesniedzis pieteikumu nodarbinātības dienestam, bet no tādiem iemesliem, kas nav viņa kontrolē, nav nodarbināts.

Atlaides maksa

Atlaišanas pabalsts - materiālās palīdzības apjoms,kas nepieciešama turpmākajai nodarbinātībai, kas tiek iekasēta sakarā ar darba ņēmēja atlaišanu bez viņa vainas. Atceļot darba līgumu saistībā ar personāla samazināšanu, atlaistajam darbiniekam ir tiesības saņemt atlaišanas pabalstu. Atbilstoši Darba likumu kodeksa normatīvajiem aktiem tās lielumam jābūt vienādam ar atlaišanas brīža vidējās algas lielumu.

Darbinieks, ja darba līgums tiek izbeigts, ir saistīts ar maksājumu uzkrāšanu, ja darbinieku samazinās četrpadsmit dienu vidējā darba alga,

 • atteikums pāriet uz citu amatu (sakarā ar medicīniskajām kontrindikācijām vai piemērotu neapdzīvotu vietu trūkumu);
 • atteikums nodot uzņēmumam (organizācijai), kas atrodas citā vietā, kopā ar darba devēju;
 • izsaucot darbinieku militārajam vai alternatīvajam dienestam;
 • personas, kas iepriekš veikusi šo darbu, atjaunošana darbā;
 • darbinieka atzīšana par darbnespējīgu (ar atbilstošu medicīnisko izziņu);
 • darbinieka atteikums no ierosinātā darba saistībā ar būtiskām izmaiņām darba līguma saturā;
 • citi gadījumi, kas paredzēti nodarbinātības vai koplīguma saturā.

Sezonas darbiniekiem vai darbiniekiem, kuriviņi strādā Tālajos Ziemeļvalstu reģionos, izmaksu summa, vienlaikus samazinot, ir vienāda ar mēneša vidējo algu, kurai piesaistīti trīs mēneši, tomēr nodarbinātības dienests ir kompetents pagarināt šo periodu līdz sešiem mēnešiem.

Citi maksājumi, vienlaikus samazinot

Iepriekš minētie algu samazinājumi nav izsmeļoši. Citas monetārās kompensācijas uzkrāšana ir saistīta ar:

 • ja atlaiž darbinieku neizmantoto atvaļinājumu;
 • ja darba līgums bijaatcelts laikposmā, kas nepārsniedz divus mēnešus no paziņošanas datuma (darba devējam ir pienākums samaksāt darbiniekam skaidru naudu vidējās algas apmērā, kas aprēķināts proporcionāli darba laikam, līdz paziņošanas brīža atlaišanas beigām).

Pēc galīgo maksājumu saņemšanas, kā arīpēc darbgrāmatas un citu personīgo dokumentu izdošanas darbinieks, kurš tika atbrīvots no amata samazināšanas dēļ, lemj par turpmākajiem nodarbinātības jautājumiem tikai ar nodarbinātības dienestu.

 • Reitings: • Pievienot komentāru