SITE MEKLĒŠANA

Pārdošanas vadītāja pienākumi

Mūsdienu tirdzniecībai nepieciešama kompetenta pieeja. Preču veiksmīga pārdošana un stabila pieprasījuma saglabāšana lielā mērā ir atkarīga no šāda speciālista kā tirdzniecības pārstāvja (vadītāja) aktivitātēm. Vadītāja pienākumi pārdošana sastāv no vairākiem noteikumiem, kas ir obligāti izpildei.

1 Pārdošanas organizēšana. Šajā pienākumu kategorijā ietilpst:

- meklēt potenciālos klientus;

- saziņa ar klientiem, kas pirmo reizi pieteica uzĦēmumu un pēc tam nodod savu vadītāju;

- dalība sarunās ar klientiem par komerciālu jautājumu risināšanu uzņēmuma interesēs;

- ātri reaģēt uz klienta sniegto informāciju un iegūt iegūtos datus uzņēmuma vadībai un vadošajam vadītājam;

- precīzi noskaidrot, kādus produktus klientam nepieciešams, un atrisināt jautājumus par preču pasūtījumiem, kas ir pieejami organizācijas noliktavā.

2. Analītiskais darbs un plānošana, kuras mērķis ir izstrādāt ikmēneša plānupreču pārdošana, kā arī pārdošanas un nosūtīšanas datu analīze, ziņošanas dokumentācijas nodrošināšana vadošajam vadītājam un pārdošanas nodaļas vadītājam.

3. Darbs, lai nodrošinātu pārdošanu. Pārdošanas vadītāja galvenās funkcijas ir sagatavot nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar produktu sūtīšanu klientiem.

Turklāt vadītājam ir jāiesaistās reģistratūrā unapstrādes pasūtījumi, sadarbojoties ar organizācijas klientiem, kas ir uzticēti pārdošanas vadītājiem, tos novietojot ārpus biroja. Gadījumā, ja mainās produktu klāsts vai cenu diapazons, tam jāinformē klientu. Darba pienākumi pārdošanas menedžeris ietver klientu informēšanu par akcijām, lai stimulētu pieprasījumu pēc precēm un par nepieciešamo preču saņemšanas datumu noliktavā. Viņiem ir arī galīga vienošanās ar klientiem par cenām, nosūtīšanas laikiem un piegādes iespējām.

Pārdošanas vadītāja pienākumiarī nozīmē, ka klientu pieprasījumi par produktiem tiek nodoti loģistikas departamentam; to līdzdalība pārdošanas nodaļas darbu attīstībā, kā arī šo projektu īstenošanā; savstarpēju rīcību ar citiem uzņēmuma departamentiem, veicot uzticētos uzdevumus.

Vadītājam ir jāpiedalās sanāksmēsuzņēmumi ieraksta produktu kustību un uztur grāmatvedības uzskaiti, saglabā klienta datus uzņēmuma informācijas bāzē un izseko šīs informācijas atbilstību.

Pārdošanas vadītāja pienākumiuzliek tiem pienākumu kontrolēt produktu sūtīšanu klientiem. Turklāt tām ir jāuzrauga klientu finansiālās spējas, pamatojoties uz dokumentāciju, kas saņemta no grāmatvedības departamenta.

Saprast, kas ir vadītāja darbspārdošanu, ir ieteicams rūpīgi pārbaudīt viņa darba aprakstu. Jebkuram uzņēmumam ir savi pakalpojumi vai produkti, kas jāpārdod. Šie ir jautājumi, ar kuriem nodarbojas pārdošanas pārstāvis. Pārvaldniekam jāveicina pakalpojumu vai preču pārdošana. Tirdzniecības pārstāvim jābūt kompetentam, uzņēmīgam, aktīvam darba ņēmējam. Papildus šīm īpašībām viņam ir jābūt augstākajai (vidējai) profesionālajai izglītībai "vadības" disciplīnā vai augstākā (vidējā) profesionālā izglītībā ar atšķirīgu profilu, bet ar atbilstošu apmācību vadības teorijā un praksē.

Savā darbā pārdošanas menedžerim vajadzētuVadoties no attiecīgajiem metodoloģiskajiem un reglamentējošajiem materiāliem, uzņēmuma iekšējie noteikumi, uzņēmuma statūti, komerciālā direktora rīkojumi un rīkojumi, kā arī pārdošanas nodaļas vadītājs

  • Reitings:  • Pievienot komentāru