SITE MEKLĒŠANA

Kas ir emancipācija un kādas ir tās iespējas

kas ir emancipācija
Kas ir emancipācija? Mēs visi kaut kā nonāca pie šī jēdziena. Un lielākā daļa mūsu līdzpilsoņu noteikti to saistīs ar sieviešu cīņu par viņu pašu tiesībām un dzimumu vienlīdzību. Un šāda atbilde patiešām apstiprinās Krievijas Federācijas civilās, kriminālās un ģimenes kodus. Tas ir nepārprotami noteikts Krievijas Konstitūcijas 17. pantā. Tas kopumā attiecas uz pamatbrīvību un jebkura cilvēka tiesību neatņemamību. Un, piemēram, mūsu valsts Civilkodeksa pirmais pants atgādina, ka tiesību akti pamatā ir balstīti uz visu tiesisko attiecību subjektu absolūtas vienlīdzības atzīšanu. Tas viss ir taisnība, taču emancipācijas jēdziena apvienošana vienīgi ar sieviešu tiesību cīņu ir fundamentāli nepareiza. Šis termins nāk no latīņu emancipare, kur tas nozīmēja bērnu atbrīvošanu no vecāku spēka.
Krievijas Federācijas kodi
Laika gaitā koncepcija tika pārveidota, un līdz beigāmXIX gadsimts ir ieguvis nozīmību, kāda mums mūsdienās ir zināma - cita starpā, cita starpā, dažu atkarību būtiska likvidēšana, ierobežojumu izbeigšana un vienādojums visu sabiedrību kategoriju tiesībās. Tādējādi emancipācija ir ļoti plaša sociāla parādība. Un tagad mēs esam pārliecināti par to.

Kas ir emancipācija? dzimums

Kā mēs jau teicām, šajā jēdzienātiek uztverts visbiežāk. Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka emancipācija, izņemot sievietes, var būt vīrietis. Patiesībā tas ir dabisks rezultāts cīņā par dzimumu līdztiesību.

Krievijas Federācijas kodi
Sieviešu iekļūšana pirmām kārtām vīrišķās sfērāstādas darbības kā uzņēmējdarbība vai politika automātiski nozīmē, pirmkārt, vīriešu parādīšanos sieviešu profesijās, un, otrkārt, (un tas ir galvenais), no viņiem tiek atcelti vairāki tradicionālie pienākumi attiecībā pret sievietēm.

Kas ir emancipācija? nepilngadīgie

Šajā koncepcijā ir iekļauts tas pats vienādojumstiesības, bet jau attiecībā uz jaunajiem sabiedrības locekļiem. Собственно, это признание их дееспособными представителями социума. Tātad, starp arhaisko tautu tika bieži izmantoti un tiek izmantoti šodien dažādas iniciācijas rituālos, kas pārveido zēns par vīrieti. Mūsdienu valstīs tiesībspēja automātiski tiek sasniegta pēc noteikta vecuma sasniegšanas. Starp citu, jo likumdošanā daudzās valstīs, ieskaitot mūsu pašu, tas ir atzīts porcijās - vecumā četrpadsmit, sešpadsmit, astoņpadsmit, un tā tālāk.

Civillikuma pants
Kas ir emancipācija? nacionālais

Kopumā ar šo kategoriju visi intuitīviprotams Implicēta izlīdzināšana vienas tautas (rases, atzīšanās) pārstāvju tiesībās ar citiem. Lieliski piemēri ir vispirms verdzības atcelšana, un pēc tam melnās cīņas par viņu tiesībām Amerikas Savienotajās Valstīs. Vai pat agrāk Indijas pamatiedzīvotāju emancipācija tajā pašā Savienotajās Valstīs. Atsevišķs slānis šeit ir ts ebreju emancipācija. Šīs tautības pārstāvji viņu šķiršanās un jūdaisma dēļ ilgu laiku tika vajāti Eiropas kontinentā. To ierobežotās tiesības pat oficiāli tika noteiktas valsts līmenī. Ebreju emancipācijas process turpinājās no XVIII gs līdz XX gs. Pirmajai pusei.

  • Reitings:  • Pievienot komentāru